​ اندازه‌گيري عدد پراكسايد (Peroxaide value):

​ اندازه‌گيري عدد پراكسايد (Peroxaide value):
هدف: تعيين كيفيت چربي، بررسي فساد اكسيداتيو، اندازه‌گيري ميزان پراكسيد در روغن و بررسي كهنگي روغن. * در روغن غير اشباع اهميت دارد. * در روغن خيلی کهنه، هيدروپراكسيد به مواد ديگري نظير استون، آلدئيد و الكل تجزيه مي‌شود و بنابراين اگر اين آزمايش با تاخير انجام شود به دليل كاهش ميزان عدد پراكسايد، ارزش تشخيصی نخواهد داشت. وسايل و مواد لازم: بشر، پيپت، دستگاه تيتراسيون، مگنت، مزو. يديد پتاسيوم …
ادامه مطلب

دسته بندی ها

جستجو در مقالات

سبد خرید