همزن مکانیکی 0-1500 دور در دقیقه مدل vs280

  • جهت مخلوط کردن و هم زدن مواد
  • دارای دورسنج دیجیتال و تایمر
  • دارای شفت استنلس استیل جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش در اثرمواد اسیدی و رزینی به هم راه میله و پایه و گیره اتصال
  • دارای میله و پایه قابل تنظیم
  • شفت دستگاه به صورت 4 پره بوده که در صورت سفارش به اشکال مختلف قابل ساخت می باشد
  • 1500rpm
  • نظرات
سبد خرید