همزن مکانیکی 0-2500 دور در دقیقه دیجیتال تایمر دار مدل vs240

  • جهت مخلوط کردن و هم زدن مواد
  • دارای دورسنج دیجیتال و تایمر
  • دارای شفت استنلس استیل جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش در اثرمواد اسیدی و رزینی به هم راه میله و پایه و گیره اتصال
  • دارای میله و پایه قابل تنظیم
  • تایمر دار دور متغیر دیجیتال نمایشگر دیجیتال برای مواد با ویسکوزیته متوسط
  • 2500rpm
  • دستورالعمل کار با محصول
  • نظرات
سبد خرید