همزن مکانیکی 0-2000 دور دقیقه دیجیتال دار گیربکسی مدل hvs1

  • جهت مخلوط کردن و هم زدن مواد
  • دارای دورسنج دیجیتال و تایمر
  • دارای شفت استنلس استیل جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش در اثرمواد اسیدی و رزینی به هم راه میله و پایه و گیره اتصال
  • دارای میله و پایه قابل تنظیم
  • این دستگاه در دو نوع گیربکسی  و تمام دیجیتال ارائه می گردد
  • 2000rpm
  • نظرات
سبد خرید